Logo

Politechnika Warszawska zaprasza w roku szkolnym 2020/2021 uczniów klas V-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w projekcie MatFIzChemPw.

Zobacz: zaproszenie