Logo

Szanowni Państwo,

Przypominam, że 26 lutego, w czwartek o godz. 13.40 w sali nr 10 odbędzie się krótkie zebranie w sprawie II etapu Olimpiady. oto e-mail od organizatorów:

Informujemy, iż w ubiegły piątek na stronie www.ojag.wsjo.pl opublikowaliśmy tematy prac indywidualnych   http://www.ojag.wsjo.pl/ii-etap-olimpiady-tematy-prac-indywidualnych/

TERMIN – rozwiązanie testu oraz nadsyłanie prac:

02.03.2015 (od godziny 10:00) – 12.03.2015 (do godziny 10:00).

II etap okręgowy (realizowany w szkole lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). II etap składa się z zadań sprawdzających sprawność posługiwania się językiem angielskim, wymaga wykorzystania umiejętności również z innych dziedzin.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań na łączną sumę 75 punktów, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut.

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego pracy stanowiącej prezentację wyników zrealizowanego projektu na jeden, wybrany przez uczestnika temat. Praca powinna być przygotowana samodzielnie. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę i uzyskały, co najmniej 90% sumy możliwych do zdobycia punktów.

ZADANIA INDYWIDUALNE – II ETAP, CZĘŚĆ II

Zadanie własne polegać będzie na przygotowaniu przez ucznia filmu, w którym uczeń będzie opowiadał o jednym z poniższych tematów. Uczestnik biorący udział w olimpiadzie ma przygotować treść merytoryczną oraz przedstawić je poprzez wystąpienie.

Poniżej znajduje się 20 tematów, każdy uczeń wybiera tylko jeden temat.

1. Zagrożenia zdrowotne współczesnego świata.
2. Ślimak blokuje autostradę. Czy zawsze warto chronić zagrożone gatunki.
3. Koniec szkoły jaką znamy? Czy czeka nas szkoła on-line. Szanse i zagrożenia.
4. Społeczeństwo bez książek. Stan czytelnictwa w Polsce i Europie. Czy społeczeństwo, które nie czyta może przetrwać i się rozwijać?
5. Trzy ważne postacie dla mojego regionu.
6. Zagrożenia współczesnego świata okiem gimnazjalisty.
7. Bezpieczeństwo w sieci. Jakie zagrożenia dla młodzieży w sieci są najpoważniejsze. Jak im przeciwdziałać. Jak się przed nimi chronić.
8. Tradycja. Jaką role pełni tradycja we współczesnym społeczeństwie.
9. Demokracja. Czy sprawdza się we współczesnym świecie?
10. Made in China. Ciemna strona globalnego rynku.
11. Ślad ekologiczny mojej rodziny. Co możemy zrobić, żeby go zmniejszyć? (http://www.footprint-wwf.be/footprintpage.aspx?projectId=115&languageId=12)
12. Czy zakazać gier komputerowych? Jakie korzyści a jakie zagrożenia przynoszą gry komputerowe.
13. Czy istnieją autorytety? Kto jest autorytetem dla gimnazjalisty?
14. Bezpieczne inwestycje – czyli jak podwoić kapitał. Korzyści i zagrożenia wynikające z inwestowania. W co inwestować, z jakich narzędzi korzystać.
15. Czy epoka wielkich odkryć minęła bezpowrotnie? Jakie odkrycia są jeszcze przed nami?
16. Stajesz się tym co jesz. Czy młodzież ma odpowiednie nawyki żywieniowe. Co jeść by zdrowo żyć.
17. Czy można żyć bez telefonu komórkowego? Jakie korzyści i jakie zagrożenia niesie ze sobą współczesna technologia.
18. Gesty wkoło nas. Jakie znaczenie ma świadomość komunikacji niewerbalnej w społeczeństwie wielokulturowym.
19. Świat na widelcu. Czy jesteśmy otwarci na inne tradycje kulinarne?
20. Polska – liderem. W jakich dziedzinach nauki, obszarach gospodarki i gałęziach przemysłu Polska ma realne szanse stać się jednym ze światowych liderów?

Wymagania związane z zadaniem własnym:

1. Długość filmu musi mieścić się w przedziale czasowym od 5 do 7 minut. Filmy w tym przedziale czasowym będą traktowane na równi – bez znaczenia czy film będzie trwał 5 minut i 10 sekund czy 6 minut i 30 sekund. Jednakże filmy, które będą za krótkie bądź za długie, czyli – poniżej 5 minut lub powyżej 7 minut – nie będą brane pod uwagę.
2. Kryteriami oceny, którymi będzie posługiwała się Komisja, są:
• Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna)
• Bogactwo słownictwa
• Wymowa i płynność wypowiedzi
3. Komisja nie będzie oceniała jakości oraz pomysłu na samą realizację filmu.
4. Film musi być nagrany w języku angielskim.
5. Uczeń musi być cały czas widoczny na filmie.
6. Film można nakręcić kamerą, aparatem cyfrowym lub telefonem komórkowym.
7. Wypowiedzi ucznia nie mogą być odczytywane – oceniana jest także płynność samodzielnej wypowiedzi.
8. Rozwiązywanie testu oraz nadsyłanie pracy nie musi odbywać się tego samego dnia.

Instrukcja przesyłania filmu zostanie opublikowana na stronie www.ojag.wsjo.pl w ciągu kilku dni.
Instrukcja I części II etapu – opis pracy na platformie e-learningowej Moodle zostanie opublikowana na stroniewww.ojag.wsjo.pl w ciągu kilku dni.Z poważaniem, 

Agnieszka Kiszewska
Administrator. Specjalista ds. platformy e-learningowej
Dział Informatyki

Wyższa Szkoła Języków Obcych im.S.B. Lindego
www.wsjo.pl

Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów
www.ojag.wsjo.pl

61-806 Poznań, ul. Św. Marcin 59,
tel. 061 663-62-99