Logo

RADA RODZICÓW przy XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. N. Żmichowskiej
ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa

Prezydium Rady Rodziców:
     Przewodnicząca: Marzena Harmata (1R)
     Wiceprzewodniczący: Piotr Jurkiewicz  (2L)
     Wiceprzewodnicząca: Anna Buchmiet  (1A)
     Sekretarz: Joanna Musiałowicz (2C)

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:
     Hanna Oleszkiewicz (1L)
     Magdalena Dudzin (1P)

Konto bankowe: 26 1090 1870 0000 0001 1493 3685
     (wpłaty na Radę Rodziców, sekcję dwujęzyczną, ochronę)

Terminy zebrań Rady Rodzców: w dniach zebrań z wychowawcami o godz. 17.00

Dokumenty:

  Regulamin Rady Rodziców

  Ordynacja wyborcza

Informacje różne:

  Uwaga Rodzice! Nowe narkotyki!