Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZMOW

organizuje 

warsztaty umiejętności  wychowawczych

 

Jeśli chcesz mieć dobry kontakt ze swoim dzieckiem,  umiejętnie je wspierać, uchronić przed uzależnieniem, nauczyć się rozwiązywać konflikty, skorzystać  z doświadczeń innych rodziców

                                              

zapraszamy

 

Bezpłatne  zajęcia odbywać się będą przy ul. Zielnej 45  lok. 103 parter

 

 

termin: środy od 18 marca do 29 kwietnia (7 spotkań) w g. 17 – 20

 

Zgłoszenia pod nr telefonów       537 145 371    i    532 703 995

 

I l o ś ć         miejsc    o g r a n i c z o n a

 

 

 

                              

                               Projekt współfinansuje m.st. Warszawa