Logo

RADA RODZICÓW przy XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. N. Żmichowskiej
ul. Klonowa 16, 00-591 Warszawa

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Jarosław Korpacki  (3E)     

Wiceprzewodnicząca: Anna Kulesza (1Z)     

Sekretarz: Magdalena Dudzin (3P)

Skarbnik: Jagna Pilczuk (2B)

Konto bankowe: 26 1090 1870 0000 0001 1493 3685
     (wpłaty na Radę Rodziców, sekcję dwujęzyczną, ochronę)

Terminy zebrań Rady Rodzców: w dniach zebrań z wychowawcami o godz. 17.00

Dokumenty:

  Regulamin Rady Rodziców

  Ordynacja wyborcza

Informacje różne:

  Uwaga Rodzice! Nowe narkotyki!