Logo
  Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Podstawowe dokumenty

 Statut XV Liceum Ogólnokształcącego
 Plan pracy szkoły
 Koncepcja pracy szkoły
 Regulamin przyznawania stypendium

Szkolne plany nauczania:

  Gimnazjum
  Liceum - klasy pierwsze
  Liceum - klasy drugie
  Liceum - klasy trzecie
  Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum 

Profilaktyka i wychowanie

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  Procedury bezpieczeństwa

Dla nauczyciela:

 Regulamin kontroli zarządczej
 Procedury komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 Regulamin Rady Pedagogicznej
 Procedura oceny pracy nauczycieli

 Kryteria kontroli i oceny ucznia:

 Kryteria oceny z wychowania fizycznego
 Kryteria oceny z j. angielskiego
 Kryteria oceny z j. francuskiego
 Kryteria oceny z j. polskiego
 Kryteria oceny z literatury i sztuki
 Kryteria oceny z j. hiszpańskiego
 Kryteria oceny z j. łacińskiego
 Kryteria oceny z przedsiębiorczości
 Kryteria oceny z chemii
 Kryteria oceny z edb
 Kryteria oceny z fizyki
 Kryteria oceny z geografii
 Kryteria oceny z historii
 Kryteria oceny z matematyki
 Kryteria oceny z plastyki
 Kryteria oceny z wok
 Kryteria oceny z wos
 Kryteria oceny z zajęć artystycznych
 Kryteria oceny z zajęć technicznych
 Kryteria oceny z informatyki
 Kryteria oceny z przyrody
 Kryteria oceny z biologii
 Kryteria oceny z etyki
 Kryteria oceny z religii