Logo

Podstawowe dokumenty

 Statut XV Liceum Ogólnokształcącego
 Regulamin przyznawania stypendium
 RODO
 Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Szkolne plany nauczania:

  Klasy drugie 
  Klasy trzecie po szkole podstawowej
  Klasy trzecie po gimnazjum

Profilaktyka i wychowanie

  Program profilaktyczno-wychowawczy
  Procedury bezpieczeństwa

Dla nauczyciela:

 Regulamin kontroli zarządczej
 Regulamin Rady Pedagogicznej
 Wypis z regulaminu komisji zdrowotnej
 Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej (Word)

 Kryteria kontroli i oceny ucznia:

 Kryteria oceny z wychowania fizycznego
 Kryteria oceny z j. angielskiego
 Kryteria oceny z j. francuskiego
 Kryteria oceny z j. polskiego
 Kryteria oceny z literatury i sztuki
 Kryteria oceny z j. łacińskiego
 Kryteria oceny z przedsiębiorczości
 Kryteria oceny z chemii
 Kryteria oceny z edb
 Kryteria oceny z fizyki
 Kryteria oceny z geografii
 Kryteria oceny z historii
 Kryteria oceny z matematyki
 Kryteria oceny z plastyki
 Kryteria oceny z wok
 Kryteria oceny z wos
 Kryteria oceny z zajęć artystycznych
 Kryteria oceny z zajęć technicznych
 Kryteria oceny z informatyki
 Kryteria oceny z przyrody
 Kryteria oceny z biologii
 Kryteria oceny z etyki
 Kryteria oceny z religii
 Prywatna nagroda dla najlepszego historyka