Logo

II etap realizowany będzie on-line w dniach 12.01.2016 – 09.02.2016 oraz część III w terminie 01-04.03.2016

II etap Olimpiady Języka Angielskiego - opis ogólny
Wyciąg z regulaminu http://www.ojag.wsjo.pl/menu-glowne/regulamin/
II etap okręgowy, realizowany w szkole.

II etap składa się z zadań sprawdzających sprawność posługiwania się językiem angielskim, wymaga wykorzystania umiejętności również z innych dziedzin. II etap podzielony jest na trzy części.

I część to test, który uczestnicy wypełniać będą on-line. Test składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 75 pkt, przy czym za każde pytanie będzie można otrzymać 1 punkt. Na rozwiązanie testu przeznaczono 45 minut. Test należy rozwiązać w szkole pod opieką nauczyciela.

II część to przygotowanie i przesłanie do Komitetu Głównego filmu stanowiącego prezentację wyników zrealizowanego projektu na wybrany przez uczestnika temat. Film powinien być przygotowany samodzielnie. Temat filmu i ewentualne szczegółowe wytyczne dotyczące zarówno wykonania jak i przesłania pracy, zostaną umieszczone na stronie www.ojag.wsjo.pl najpóźniej 7 dni po ogłoszeniu wyników I etapu. Za pracę będącą II częścią II etapu będzie można otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Ogłoszenie kwalifikacji do części III etapu II nastąpi dnia 12.02.2016.

III część to rozmowa przez komunikator internetowy (realizowana w szkole, lub innym dowolnym miejscu gdzie uczestnik posiada dostęp do komputera podłączonego do Internetu). Do III części podchodzą tylko osoby, które uzyskały minimum 75% punktów łącznie z części I i II.

Rozmowa składać się będzie z kilku pytań, na łączną sumę 45 pkt. Rozmowa odbędzie się w terminie 01-04.03.2016

Do kolejnego etapu zostaną zakwalifikowane osoby, które rozwiązały test, przesłały pracę, odbyły rozmowę przez videokomunikator z Komisją i uzyskały, co najmniej 80% sumy możliwych do zdobycia punktów. Wyniki zostaną ogłoszone dnia 07.03.2016. Informacja o wynikach zostanie umieszczona na panelu Olimpiady (informacja dostępna tylko dla nauczyciela zgłaszającego po zalogowaniu na stronie).

Ponieważ test należy rozwiązać pod opieką nauczyciela w szkole, bardzo proszę czekać na informację ode mnie, kiedy to będzie mogło się odbyć. (Na stronie szkoły oraz w szkole na I piętrze pojawi się informacja ode ode mnie).
Bardzo proszę wszystkich uczestników II etapu o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi nagrania filmiku. Podaję link: http://www.ojag.wsjo.pl/