Szkoła Radości - informacje ogólne
Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

"Żmichowska   Szkoła   Radości" to   interdyscyplinarny   projekt edukacyjno-wychowawczy  tworzony  na  nowo  każdego  roku  wokół hasła przewodniego.  

W trakcie trwania Szkoły Radości młodzież  angażuje  się  w  promowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz potrzebujących, uczestniczy w rozwoju wolontariatu, potrafi współpracować w grupie, rozwija swoje zainteresowania. Przez trzy marcowe dni przestrzeń  szkoły  zamienia  się  w  swego  rodzaju  festiwal  różnorodnych  propozycji  spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych np. spektakli, koncertów, akcji  charytatywnych  i  zajęć  praktycznych,  wernisaży,  ekspozycji, wystaw i prezentacji multimedialnych twórczo zagospodarowując czas rekolekcji szkolnych.

Każdy  uczeń  ma  prawo,  ale  i  obowiązek  wyboru  interesującego  go  warsztatu.  Oferta  około  30  warsztatów  jest  przygotowywana  w  ścisłej  współpracy  z uczniami.  Wielu  uczniów  wychodzi  z  inicjatywą  własnego  warsztatu  i  prowadzi  go  z  nauczycielami  opiekującymi się daną grupą lub zaangażowanymi    w  prowadzenie     warsztatu.  Rodzice  również  mają  wpływ  na  dobór  warsztatów,  mogą  przedstawiać  własne  propozycje, a często sami je prowadzą.  Spotkania Rekolekcyjne i warsztaty łączy jeden i ten sam motyw przewodni,  wokół  którego  koncentruje  się  dobór  treści  i  zajęć  warsztatowych.

Mija  właśnie  16  lat  działalności  Żmichowskiej  Szkoły  Radości. Jej  kolejne  edycje  określały  następujące  motywy: „Radość”  2003, Światło”  2004, „Słowo”  2005, Życie”  2006, "Czas”  2007, "Cisza” 2008, „Płomień”  2009, „Znak”  2010, „Droga”  2011, „Serce”  2012, „Źródło” 2013, „Smak” 2014, „Głos” 2015, „Prawda” 2016 oraz „Sieć” 2017.

Zapraszam do  kreatywnego tworzenia nowego projektu: Żmichowska Szkoła Radości 2018 "Gwiazdy".

 

Z wypowiedzi uczestników :

Moim zdaniem  Szkoła  Radości jest  wydarzeniem  o  tyle  niezwykłym,  że  rekolekcje  te,  mając  z  góry  określoną  roczną  tematykę,  dają możliwość  eksploracji  określonych  dziedzin  życia,  co  jest  ważne  dla rozwoju  i  kształtowania  się  osobowości  uczniów.  Na przykład  temat przewodni   „SMAK”   umożliwił   uczestnikom   warsztatów   spotkanie z  wybitnymi  przedstawicielami  świata  kuchni  takimi  jak  Kurt  Scheller  czy  David  Gaboriaud.  Co  się  zaś  tyczy  części  związanej  z  religią uważam, że każdy, nawet niewierzący, może podczas nich znaleźć coś dla  siebie.  Ja  jako  przedstawiciel  innej  religii,  mimo  niewyznawania chrześcijaństwa  postanowiłem  wesprzeć  muzycznie  scholę.  Było  to niesamowite przedsięwzięcie, bowiem stanowiliśmy grupę dążącą tak naprawdę  do  celu  ponadreligijnego:  podzielenia  się  z  innymi  naszymi talentami i wywołania w obecnych w kościele osobach poczucia sacrum tego miejsca, brania udziału w pewnym misterium.

       Bartek Zalewski, absolwent

 

Szkoła Radości  jest  czasem odmiennym  od  codziennego,  schematycznego  dnia    Pozwala  nam  nauczycielom  odejść  od  rutyny. W  ciągu  15  lat  jej  istnienia  odwiedziło  nas  wielu wielkich  Polaków.  Dziś  wspominam  przede  wszystkim  spotkanie  ze śp.  Andrzejem  Wajdą.  Ludzie  mówili,  że  nie  przyjdzie,  że  nie  ma czasu,   że   nie   praktykuje   spotkań   z   młodzieżą,   a   jednak  przyjął zaproszenie.  Pracował  wówczas  nad  „Katyniem”.  Z  uśmiechem  odpowiadał na pytania przygotowane przez uczniów mojej klasy. Mimo sędziwego  wieku  nie  skorzystał  z  krzesła  –  nie  usiadł  i  rozmawiał z nami na stojąco. Dziś zostały nam Jego filmy.

      Justyna Jankowska, wicedyrektor szkoły

 

Do gimnazjum przyszłam w 2016 roku więc "Sieć" była moją pierwszą Szkołą Radości. Nie wiedziałam czego się na niej spodziewać.  Słyszałam o spotkaniach z ciekawymi ludźmi i Muzycznej Ulicy, ale nie wiedziałam jak to będzie wyglądało. Jeszcze więcej wątpliwości wzbudzały we mnie rekolekcje - czy będą ciekawe? Czy mnie czegoś nauczą? W końcu nadeszła Szkoła Radości. Dekoratorzy bardzo się postarali i szkoła była udekorowana cytatami związanymi z siecią i sieciami. Moimi pierwszymi warsztatami były robótki z panią profesor Ekier. Nie wychodziło mi to, ale ćwiczyłam cierpliwość i wytrwalość. Byłam też na warsztacie dodatkowym gdzie robiłam bransoletki. Pieniądze uzyskane z ich sprzedaży zostały przesłane  dzieciom  w Syrii. Cieszę się że mogłam zrobić coś dla innych. Następnego dnia taniec afrykański z panią Wiolettą Wojciechowską dodał mi energii i pozytywnych emocji. Potem był warsztat dodatkowy - szermierka. W piątek uczestniczyłam we mszy świętej.  Ksiądz Tosza bardzo ciekawie opowiadał. Dostaliśmy też odblaski z napisem: Nie bój się, wyplyń na głębię. Myślę że ten cytat bardzo do nas pasuje. Bóg chce byśmy się nie bali podejmować działania,  a przynajmniej ja tak to rozumiem. Po wyjściu z kościoła była Muzyczna Ulica. Ja i moje koleżanki nioslyśmy transparent z nazwami I datami 15  edycji Szkoły Radości. W drodze do szkoły towarzyszyły nam odgłosy bębenków, fletów i marakasów oraz wesoła atmosfera. Po powrocie ze szkoły mogłam się poczuć wsparciem dla innych, bo wybrałam wolontariat z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Szkoła Radości bardzo mi się podobała i nie mogę się doczekać Szkoły Radości 2018 - Gwiazdy.

      Hania Szymerska, uczennica