Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

W dniach 6-9 kwietnia nasza szkoła była reprezentowana na kongresie Maths.En.Jeans w Mediolanie. Uczniowie klas Ic  i IIc zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom z innych krajów efekt kilkumiesięcznej pracy badawczej. Mogliśmy również zobaczyć prezentacje uczniów z innych krajów oraz wysłuchać wykładów zaproszonych gości.

Uczniowie pracowali nad tematami: Le choix optimal des pièces de monnaie (Edyta Krakowiak, Monika Majkowska, Monika Plutecka, Julia Pszczołowska) oraz Le coloriage de cartes (Paweł Arendt, Michał Puliński, Justyna Sasin, Anna Urbanowicz,  Michał Żebrowski). 

Dziękujemy p. Marcinowi Moszyńskiemu za opiekę merytoryczną oraz nauczycielom (p.Katarzyna Kozłowska, p.Radosław Kucharczyk) za konsultacje językowe.