Logo
  Biblioteka proponuje ...

 

KONFERENCJA METODYCZNA 

„Kreatywny uczeń – kreatywny nauczyciel” 5 czerwca 2017r.

Zobacz: zaproszenie

Uwaga sukces….tym razem nauczycielski

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Programie Erasmus+ Mobilność Kadry. Nasz projekt pt. Żmichowska-Europejska Szkoła Przyszłości został zaakceptowany i oceniony bardzo wysoko, otrzymaliśmy 95/100 punktów. Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2016 i będzie trwał przez dwa lata. W lecie 2016 i 2017 kilkunastu nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach językowo-metodycznych w Anglii i Francji. Wyjazdy te umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie różnych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z przedstawicielami zagranicznych szkół będą początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych. Równorzędnym celem naszego projektu jest również dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z całej Polski. W czasie trwania projektu zamierzmy zorganizować konferencje metodyczne oraz warsztaty dotyczące nauczania w systemie dwujęzycznym oraz nauczania języków obcych. Pragniemy również stworzyć na szkolnej platformie e-learningowej bazę materiałów dydaktycznych dla szkół dwujęzycznych.

Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych:

 Kurs metodyczny, Cambridge, lipiec 2016

 Kurs metodyczny "Academic Leadership", Cambridge, lipiec 2016

 Kurs języka angielskiego, Cambridge, sierpień 2016

 Kurs języka angielskiego, Oxford, sierpień 2016

 Kurs języka francuskiego, Paryż, wrzesień 2016

 Kurs języka francuskiego, Vichy, sierpień 2016

 Kurs metodyczny, Londyn, styczeń 2017

 Kurs metodyczny, Nicea, lipiec 2017