Start
Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

 
XV Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Narcyzy Żmichowskiej

00-591 Warszawa, ul. Klonowa 16
tel. 22 849 37 34


Chwytam zmianę

 

REKRUTACJA

zobacz informacje o klasach pierwszych

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Od dnia 6 lipca od godz.12:00 do 12 lipca do godz.10:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie następujących dokumentów: 

  1. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  3. oświadczenie woli (dostępne w zakładce Rekrutacja)
  4. kwestionariusz osobowy (dostępny w zakładce Rekrutacja)
  5. kartę zdrowia
  6. 2 fotografie