Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

W dniach 3-6 kwietnia nasza szkoła była reprezentowana na kongresie Maths.En.Jeans Düsseldorf-Essen. Uczniowie klas B2, C2, 1B, 2B, 2C i 3C zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom z innych krajów efekt kilkumiesięcznej pracy badawczej. Mogliśmy również zobaczyć prezentacje uczniów z innych krajów oraz wysłuchać wykładów zaproszonych gości.

Uczniowie pracowali nad tematami: Dobble (Monika Majkowska, Monika Plutecka, Julia Pszczołowska), Critères de divisibilité avec la somme des chiffres (Alicja Durka, Joanna Szczepańska, Paweł Arendt, Tomasz Dunicz, Karol Zalewski) oraz Jouer au „Mauvais voisin” (Beata Farbiszewska, Joanna Łada, Anna Majchrzak, Karolina Zastawna, Kinga Musiatowicz, Liliana Malinowska)

Dziękujemy p. Marcinowi Moszyńskiemu za opiekę merytoryczną, p. Agacie Górniak za konsultacje matematyczne, p. Magdalenie Krawczyk, p. Ilonie Krasnodębskiej, p. Justynie Piątek za konsultacje językowe,  oraz p. Dyrektor Joannie Chrapkowskiej za wspólny wyjazd na kongres.

Zobacz: zdjęcia