Logo

Nasza szkoła wzięła udział w trójnarodowym (polsko-francusko-niemieckim) projekcie zatytułowanym „Démocratie, Citoyenneté, Engagment“ („Demokracja, Obywatelstwo, Zaangażowanie“). W trakcie trzech spotkań (we Francji, w Niemczech, w Polsce) młodzież licealna trzech krajów zastanawiała się nad tym jak można zwiększyć udział młodzieży w życiu społeczeństwa na poziomie europejskim, na poziomie kraju i na poziomie struktur szkolnych.

W czasie spotkania, które odbyło się w Warszawie uczniowie polscy, francuscy i niemieccy dopracowali projekt struktury, która umożliwiłaby udział młodzieży w podejmowaniu decyzji jej dotyczących na poziomie europejskim.

Finał projektu został przedstawiony w Ambasadzie Francji, 27 września 2013 o godzinie 12.00 w obecności pani Joanny Gospodarczyk, Dyrektora Biura Edukacji, radcy kulturalnego pani Fabienne Drout-Lozinski i attaché ds współpracy edukacyjnej pana Thomas Laigle’a . 

Zobacz podsumowanie 
Zobacz informacje na stronie Ambasady Francji 
Zobacz film