Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Informujemy, że w sekretariacie szkolnym są wypłacane stypendia za I półrocze. Po odbiór należy zgłosić się z legitymacją szkolną.