Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Zapraszamy osoby wyjeżdżające do Berlina na próbę prezentacji w piątek 9 III.

13:00 (sala 113) Divisibility

14:00 (sala 113) Distances sur Terre, Toutes les pierres sur le côté blanc

Proszę o wcześniejsze wysłanie wszystkich plików: prezentacja, pliki Geogebry, pliki Excel.