Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Odbiór świadectw maturalnych - 3 lipca w godz.10-15 - sala nr 10.

W pozostałe dni w godzinach 9:30-14:30 - sekretariat