Logo

Nasze liceum istnieje od 1919 roku i od wielu lat realizuje własny program edukacyjny. Szkoła specjalizuje się w nauczaniu języka francuskiego i w promocji kultury francuskiej.

W klasach dwujęzycznych 1L (europejska) i 1C (rozszerzona edukacja matematyczno-przyrodnicza, obozy naukowe: obserwacje i badanie przyrody w terenie) lekcje co najmniej 3 przedmiotów (spośród: historia, biologia, matematyka, chemia, fizyka) są prowadzone dwujęzycznie. Uczniowie wyjeżdżają na wymiany (ostatnio: Francja: Lycée Pardahillan Auch, Belgia: Sarthay, Kanada: Québec) oraz zdają dwujęzyczną maturę, która uprawnia do studiowania na francuskich uczelniach.

Przyszłych inżynierów i architektów zapraszamy do klasy 1B (matematyczno-fizyczna z elementami rysunku architektonicznego), a uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć teatralnych - do klasy 1A (humanistyczna z elementami edukacji teatralnej).

Gimnazjum Dwujęzyczne nr 34 powstało w 1999 roku przy XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej. W dwóch klasach gimnazjum A1, B1 nauka języka francuskiego rozpoczyna się od podstaw w wymiarze 6 godzin tygodniowo, a w klasie C1 jest kontynuowana, również w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Lekcje języka francuskiego prowadzone są przez nauczycieli polskich i lektorów z Francji. Absolwent gimnazjum w skali poziomów biegłości językowej zdefiniowanej przez Radę Europy osiąga poziom B1. W klasach II i III lekcje co najmniej dwóch przedmiotów niejęzykowych odbywają się częściowo w języku francuskim. Na zajęciach prowadzonych dwujęzycznie zachowany jest podział na grupy.

Niezależnie od programu opracowanego dla gimnazjów dwujęzycznych realizowana jest podstawa programowa MEN. Jedna godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu prowadzona jest w interklasowych grupach tematycznych. Uczeń może wybrać typ zajęć sportowych zgodnie z zainteresowaniami.

Program nauczania wzbogacany jest przez realizację projektów edukacyjnych z wykorzystaniem języka francuskiego: projekty matematyczne, biologiczne, interkulturowe, coroczne wyjazdy klas pierwszych do Paryża, tygodniowy wyjazd językowy do Vichy, wymiany ze szkołami we Francji lub szkołami w innych krajach, w których nauczanie odbywa się w języku francuskim (od początku powstania gimnazjum uczniowie uczestniczyli w dziewięciu wymianach ze szkołami we Francji, w Belgii oraz na Litwie, w tym dwa razy w ramach projektu Comenius).

Uczniowie naszego liceum i gimnazjum mają możliwość rozwijania swoich talentów w kołach przedmiotowych, teatralnych, muzycznych oraz podejmowania ciekawych inicjatyw w ramach: Dni Literatury, Teatralnego Festiwalu Amatorskiego Żmichowska TFAŻ, Szkoły Radości, Dni Frankofonii.

Baza szkoły: pracownie językowe i przedmiotów humanistycznych wyposażone są w komplet urządzeń audio-video, posiadamy również tablice interaktywne, bogato wyposażone pracownie przedmiotów przyrodniczych, dwie pracownie komputerowe, dwie sale gimnastyczne i siłownię, bibliotekę z czytelnią i salą multimedialną, aulę ze sceną, bufet (obiady abonamentowe), gabinet medyczny (codzienne dyżury pielęgniarki,) w szatni indywidualne szafki dla uczniów.