Logo

W ramach projektu "Laboratorium", który jest realizowany z Instytutem Filologii Klasycznej UW, 26 listopada w godz. 14 - 15.30 (poniedziałek) odbędzie się wykład p. Doroty Sutkowskiej pt. "Spadkobiercy i dziedzictwo łaciny w polszczyźnie".
Spotkanie odbędzie się w auli.
Zapraszam nie tylko łacinników ale również wszystkich humanistów (sensu Largo).