Logo
Przez cały czas trwania promocji płyty Żmichowska śpiewa 5 młodzież biorąca udział w projekcie regularnie koncertuje, nabierając doświadczenia oraz pokazując szerokiej publiczności swoja pasję do muzyki. Odbył się wyjątkowy koncert dla Rodziców. Z podziękowaniami i listami pochwalnymi. Zagraliśmy również kolejny koncert z dedykacją dla zmarłej uczennicy oraz dla rodziny Sebastiana Olko, którego pomoc i ciepło, zawsze wspominamy. 
12 grudnia odbył się również koncert dla Profesorów Uniwersytetu Warszawskiego w Pałacu Kazimierzowskim. Pochwałom i zachwytom nad talentami wokalnymi naszej młodzieży nie było końca. Uczniowie reprezentujący tego dnia szkołę uczestniczyli w uroczystej kolacji z Profesorami oraz otrzymali upominki świąteczne.
Przed świętami czeka nas jeszcze wirtualny koncert w Stanach Zjednoczonych.