Logo

Informujemy, że w sekretariacie szkolnym wypłacane są stypendia za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Zapraszamy!