Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Serdecznie dziękuję  Dyrekcji, wszystkim  uczniom, nauczycielom, rodzicom  za ofiarne zaangażowanie

w realizację tegorocznego projektu edukacyjnego "Szkoła Radości 2019 - Pokój".