Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Informujemy, że Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować nowe zaświadczenia od kandydatów, którym OKE w wyniku weryfikacji zmieniła punktację do czwartku 11.07. w godz.10:00 - 14:00 oraz 12.07. w godz.10:00 -11:00.