Logo

Uczymy się języków z pomocą nowych metod...

Najnowsze badania europejskich lingwistów w zakresie dydaktyki języków obcych pozwoliły na stworzenie Systemu opisów pluralistycznych podejść do języków i kultur zwany - FREPA/ CARAP.

Pozwala on ustalić jaką wiedzę i jakie zdolności należy kształtować w sobie, aby łatwiej i szybciej przyswajać języki obce. Chodzi tu przede wszystkim o tworzenie tzw.: mostów, które pomogą nam łączyć naszą wiedzę, szybciej kojarzyć, znajdywać różnice i podobieństwa między językami, rozumieć ich zasady gramatyczne, fonetyczne i morfologiczne, a także rozumieć kulturę z którą dany język jest połączony. Ten ostatni czynnik, ma też za zadanie uczenie człowieka otwartości po to, by przygotować go do życia w świecie wielokulturowym i wielojęzycznym.

Na stronie FREPA powstaje regularnie uzupełniana baza materiałów w różnych językach, którą tworzą dydaktycy z różnych krajów, zainteresowani tym programem i z której korzystać mogą nauczyciele różnych przedmiotów.

Podczas lekcji j.francuskiego często staramy się wykorzystywać całą wiedzę uczniów po to, by Ci szybciej kojarzyli i uczyli się słówek czy też gramatyki. W ten sposób ucząc się np.: cech charakteru tworzymy listę słówek podobnych do języka angielskiego i polskiego: optimiste/ pessimiste/ sympathique etc. To samo tyczyło się zwierząt i zainteresowań. 

Na jednej z lekcji mogliśmy również porównać podstawowe zwroty j. francuskiego, porównując ich zapis i wymowę do takich samych zwrotów z j. włoskiego i hiszpańskiego. Uczniowie zdali sobie sprawę, że są to języki pokrewne, że zrozumienie jednego języka romańskiego, pomaga łatwiej i szybciej zrozumieć pozostałe języki z tej rodziny. Tego typu spostrzeżenia pomagają również w motywacji uczniów - "nauka jednego języka romańskiego pozwoli mi na szybsze zrozumienie pozostałych"!

O programie CARAP wersja w j.polskim:

http://carap.ecml.at/CARAPinEurope/Poland/tabid/3019/language/fr-FR/Default.aspx