Logo

Drodzy uczniowie,
obecnie otrzymujecie od nauczycieli, na platformie Librus, zadania i inne materiały do przygotowania. Prosimy o wykonywanie poleceń nauczycieli.
W przypadku zgubienia loginu lub hasła do Librusa możecie poprosić swoich rodziców/opiekunów o te dane. Poniżej instrukcja:

LOGINY I HASŁA - Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu -> Uczeń -> Informacje -> Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej jednak nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie.

Jeśli rodzice też maja problemy z logowaniem proszę o kontakt przez sekretariat szkoły.