Logo

Egzamin w dniu 2 lipca b.r. rozpocznie się o godz.10.00. 

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do godz.9.00 w maseczkach. 

Należy mieć ze sobą legitymację szkolną i długopisy.

Kolejkę do wejścia należy formować w kierunku Placu Unii Lubelskiej, 

pamiętając o zachowaniu odstępów 1,5 m.