Logo

Najpierw powstają "zerówki" - klasy, w których uczniowie po ósmej klasie podstawówki mają 18 - 20 godzin języka francuskiego w tygodniu (i śladowe ilości innych przedmiotów). W ciągu roku, od zera dochodzą do poziomu B1, poziomu matury z języka francuskiego, poziomu, który pozwala na dość swobodną komunikację, rozumienie nagrań, przekazów ustnych, tekstów, oglądanie filmów i czytanie literatury w oryginale...

Naturalnym "ciągiem dalszym" jest kontynuacja nauki w dwujęzycznej klasie licealnej. Liczba godzin języka zmniejsza się do 6 tygodniowo, ale zmienia się też status tego języka - nie jest to już język obcy, a język drugi, język-narzędzie, język, w którym uczniowie czytają i analizują teksty literackie i argumentacyjne, piszą rozprawki, poznają świat. Dodatkowo język francuski pojawia się na lekcjach minimum dwóch przedmiotów niejęzykowych (w zależności od szkoły: historia, biologia, matematyka, fizyka, chemia, geografia), które od tej pory będą nauczane dwujęzycznie: częściowo po polsku, częściowo po francusku.

Ukoronowaniem 5 lat nauki w licealnej klasie dwujęzycznej (zerówka + 4 lata "starego" liceum) jest matura dwujęzyczna. Na egzaminie pisemnym z języka francuskiego uczniowie piszą sprawozdanie z wysłuchanego nagrania, odpowiadają na pytania analizując tekst argumentacyjny i piszą francuską rozprawkę, na egzaminie ustnym dokonują analizy tekstu literackiego. Dodatkowo zdają po francusku minimum jeden przedmiot niejęzykowy. Dzięki porozumieniu międzynarodowemu i umowie podpisanej między Polską i Francją, zdanie takiej matury (+zdanie matury polskiej) pozwala im uzyskać Certyfikat Rządu Francuskiego, dokument zaświadczający o uzyskanym przez nich poziomie biegłości językowej, dokument otwierający na oścież drzwi francuskich wyższych uczelni a potem firm, które bardzo chętnie zatrudniają samodzielnych, twórczych i świetnie władających językiem absolwentów klas dwujęzycznych.

Rok 1999 jest rokiem przełomowym dla sekcji dwujęzycznej. Reforma oświaty powołuje do życia gimnazja. I tak właśnie powstają gimnazja dwujęzyczne. Po roku przerwy, w większości liceów zostają przywrócone zerówki.

Dziś sekcja dwujęzyczna świętuje swoje 20 urodziny... W ciągu tych 20 lat, przy ogromnym wsparciu Ambasady Francji i Instytutu Francuskiego, powstało ponad 30 szkół dwujęzycznych z językiem francuskim. Gimnazja i licea dwujęzyczne pojawiają się kolejno w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdyni, Lublinie, Rudzie Śląskiej, Białymstoku, Bydgoszczy, Szczecinie, Wałbrzychu, Rzeszowie, Toruniu i Opolu, wszystkie te szkoły ściśle ze sobą współpracują, mają wspólne egzaminy połówkowe (po trzech semestrach) i końcowe, koordynatorzy sekcji dwujęzycznych tych szkół spotykają się regularnie... Można śmiało powiedzieć, że jesteśmy jedną, wielką, dwujęzyczną rodziną. I mamy nadzieję, że przed nami jeszcze niejedne okrągłe urodziny!