Logo

Grono pedagogiczne

Dyrekcja

          mgr Joanna Chrapkowska - dyrektor

          mgr Małgorzata Gronostalska - wicedyrektor

Język polski

          mgr Justyna Dudkiewicz

          mgr Izabela Gac

          mgr Małgorzata Gronostalska

          mgr Justyna Jankowska

          mgr Ewa Rzeczkowska

          mgr Magdalena Walendzik - Bańko

          dr Zuzanna Wasilewska-Lipke

Język angielski

          mgr Ewa Drobek

          mgr Bożena Godley-Pakuła

          mgr Anna Janaszek - Seydlitz

          mgr Anna Lubieniecka

          mgr Anna Wach

          mgr Ewa Wiśniewska

Język francuski

          mgr Agnieszka Czerniakiewicz

          mgr Marzena Ekier

          mgr Maria Głowacka

          mgr Katarzyna Kozłowska

          mgr Ilona Krasnodębska

          dr hab. Radosław Kucharczyk

          mgr Monika Pacuk

          mgr Michel Paquet

          mgr Justyna Piątek

          dr Andréa Rando Martin

          dr Sylwia Sawicka

          mgr Magdalena Węgrzecka-Krawczyk

Język łaciński

          mgr Mirosław Słomczewski

 Historia

          mgr Mirosława Bajszczak-Krzyżanowska

          mgr Przemysław Majewski

          mgr Robert Mieczkowski

          mgr Wojciech Ślusarczyk

 Wiedza o Społeczeństwie

          mgr Robert Mieczkowski

          mgr Urszula Ratuszyńska

 Matematyka

          mgr Agata Górniak

          mgr Arkadiusz Krużyński

          mgr Aleksandra Leśniewska

          mgr Jolanta Otrębska

          mgr Maria Puchta    

          mgr Magdalena Serafin

Biologia

           dr Agata Konopińska

           mgr Monika Szczucka - Smagowicz

           mgr Magdalena Żaboklicka 

Fizyka

          mgr Maria Achtabowska

          mgr Maciej Chilecki

          mgr Joanna Chrapkowska

          mgr Katarzyna Rówienicz

Chemia

          mgr Olga Kubacka

          dr inż. Anna Rola-Noworyta

          mgr Magdalena Żaboklicka

Geografia

          mgr Grzegorz Kaczmarczyk

          mgr Anna Piłatowicz

Informatyka

          mgr Sebastian Makara

          lic. Karolina Widyńska

Edukacja dla bezpieczeństwa

          mgr Beata Przybysz

Przedsiębiorczość

          mgr Krzysztof Kopiec

Wiedza o kulturze, zajęcia artystyczne, plastyka

            mgr Bogdan Mojkowski

Religia

          dr Jolanta Konkowska

          ks. Maciej Kulesza

Etyka

         mgr Joanna Maliszewska

Wychowanie fizyczne

          mgr Adam Czuba

          mgr Ewa Furmańska

          mgr Barbara Karpińska

          mgr Tomasz Kiejdo

          mgr Marcin Marek

          mgr Urszula Ornoch

Opieka psychologiczno - pedagogiczna

          mgr Beata Przybysz - pedagog

          mgr Marta Gaszyńska-Płuciennik - pedagog

          mgr Wioletta Wojciechowska - psycholog

Biblioteka szkolna 

          mgr Urszula Szambelan

Doradztwo zawodowe

          dr Jolanta Konkowska

Zapraszamy do obejrzenia wywiadów z nauczycielami, przeprowadzonych przez uczennice Sonię Burdynę i Marikę Ręczkowską z klasy A2 pod kierunkiem prof. B.Godley.

Zobacz film: http://youtu.be/XplnVkgmyW8