Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Rekrutacja

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Strona Biura Edukacji

Informacje dla absolwentów klas ósmych

Informacje dla absolwentów gimnazjów

Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań ucznia szkoły podstawowej

 

Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej składają następujące dokumenty:

  1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum
  2. Oryginał wyników egzaminu po szkole podstawowej/ gimnazjum
  3. 2 fotografie (podpisane na odwrocie)
  4. Kartę zdrowia
  5. Oświadczenie woli podjęcia nauki w XV LO po szkole podstawowej / po gimnazjum <<< kliknij obok

Kandydaci, których XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej nie było szkołą I wyboru wypełniają kwestionariusz osobowy (pobierz)

Wniosek o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej (pobierz)