Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Szkoła Radości

Serdecznie dziękuję  Dyrekcji, wszystkim  uczniom, nauczycielom, rodzicom  za ofiarne zaangażowanie

w realizację tegorocznego projektu edukacyjnego "Szkoła Radości 2019 - Pokój".

Serdecznie zapraszamy jutro, to jest  w piątek 15 marca 2019 roku,  uczniów, nauczycieli, rodziców i absolwentów Żmichowskiej na uroczystą Mszę Świętą o godz. 10.00  do kościoła Najświętszego Zbawiciela.

Po Mszy Św. ok. godz. 11.00 zapraszamy na Muzyczną Ulicę  Pokoju. Idziemy razem, przy dźwięku  przyniesionych instrumentów muzycznych, z Placu Zbawiciela ul.Marszałkowską  na Klonową . 

Zobacz : plan rekolekcji i warsztatów

ŻMICHOWSKA SZKOŁA RADOŚCI 

"Żmichowska   Szkoła   Radości" to   interdyscyplinarny   projekt edukacyjno-wychowawczy  tworzony  na  nowo  każdego  roku  wokół hasła przewodniego. 

W trakcie trwania Szkoły Radości młodzież  angażuje  się  w  promowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz potrzebujących, uczestniczy w rozwoju wolontariatu, potrafi współpracować w grupie, rozwija swoje zainteresowania. Przez trzy marcowe dni przestrzeń  szkoły  zamienia  się  w  swego  rodzaju  festiwal  różnorodnych  propozycji  spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych np. spektakli, koncertów, akcji  charytatywnych  i  zajęć  praktycznych twórczo zagospodarowując czas rekolekcji szkolnych.

Oferta  około  30  warsztatów  jest  przygotowywana  w  ścisłej  współpracy  z uczniami.  Wielu  uczniów  wychodzi  z  inicjatywą  własnego  warsztatu  i  prowadzi  go  z  nauczycielami  opiekującymi się daną grupą lub zaangażowanymi    w  prowadzenie   warsztatu.  Rodzice  również  mają  wpływ  na  dobór  warsztatów,  mogą  przedstawiać  własne  propozycje, a często sami je prowadzą.  Spotkania Rekolekcyjne i warsztaty łączy jeden i ten sam motyw przewodni,  wokół  którego  koncentruje  się  dobór  treści  i  zajęć  warsztatowych.

Tematem Szkoły  Radości 2018 r były "Gwiazdy". Był to motyw, który łączy zarówno nauki ścisłe jak i humanistyczne, kulturę i sztukę . Wystarczy spojrzeć na nazwiska zaproszonych gości. Oto one: Cezary Łazarewicz, dziennikarz, Marcin Kiraga, dr hab UW, astronom, Cezary Pazura, aktor, Elżbieta Wroniewska, dziennikarka, Radek Brzózka, dziennikarz, Beata Tomaszewska, fotograf, Wojciech Orliński, dziennikarz,Kuba Nowak - Anatom, raper, muzyk, dr Agnieszka Majczyna, naukowiec z Centrum Badań  Jądrowych, odwiedzili nas także naukowcy astronomii z mobilnym  planetarium, Ks. Mariusz Bernyś, pisarz, kapelan w szpitalu na Banacha, p.Alvaro, lektor j.hiszpańskiego, ks. Mirosław Tosza, rekolekcjonista, założyciel wspólnoty dla bezdomnych w Jaworznie oraz gość specjalny -  Leszek Możdżer, pianista.

Wszystkich chętnych uczniów  zapraszamy do tworzenia Szkoły Radości 2019  z  motywem przewodnim: "Pokój".