Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Szkoła Radości

Zobacz: program i sale

"Żmichowska   Szkoła   Radości" to   interdyscyplinarny   projekt edukacyjno-wychowawczy  tworzony  na  nowo  każdego  roku  wokół hasła przewodniego.  

W trakcie trwania Szkoły Radości młodzież  angażuje  się  w  promowanie  i  wspieranie  działań  na  rzecz potrzebujących, uczestniczy w rozwoju wolontariatu, potrafi współpracować w grupie, rozwija swoje zainteresowania. Przez trzy marcowe dni przestrzeń  szkoły  zamienia  się  w  swego  rodzaju  festiwal  różnorodnych  propozycji  spotkań, warsztatów, wydarzeń kulturalnych np. spektakli, koncertów, akcji  charytatywnych  i  zajęć  praktycznych,  wernisaży,  ekspozycji, wystaw i prezentacji multimedialnych twórczo zagospodarowując czas rekolekcji szkolnych.

Każdy  uczeń  ma  prawo,  ale  i  obowiązek  wyboru  interesującego  go  warsztatu.  Oferta  około  30  warsztatów  jest  przygotowywana  w  ścisłej  współpracy  z uczniami.  Wielu  uczniów  wychodzi  z  inicjatywą  własnego  warsztatu  i  prowadzi  go  z  nauczycielami  opiekującymi się daną grupą lub zaangażowanymi    w  prowadzenie     warsztatu.  Rodzice  również  mają  wpływ  na  dobór  warsztatów,  mogą  przedstawiać  własne  propozycje, a często sami je prowadzą.  Spotkania Rekolekcyjne i warsztaty łączy jeden i ten sam motyw przewodni,  wokół  którego  koncentruje  się  dobór  treści  i  zajęć  warsztatowych.

Mija  właśnie  16  lat  działalności  Żmichowskiej  Szkoły  Radości. Jej  kolejne  edycje  określały  następujące  motywy: „Radość”  2003, Światło”  2004, „Słowo”  2005, Życie”  2006, "Czas”  2007, "Cisza” 2008, „Płomień”  2009, „Znak”  2010, „Droga”  2011, „Serce”  2012, „Źródło” 2013, „Smak” 2014, „Głos” 2015, „Prawda” 2016 oraz „Sieć” 2017.

Zapraszam do  kreatywnego tworzenia nowego projektu: Żmichowska Szkoła Radości 2018 "Gwiazdy".