Logo
  Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

Erasmus

Jednym z zadań projektu było utworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i umieszczenie ich na szkolnej platformie Moodle (nalezy zalogować się jako gość).

Materiały powstały dzięki umiejętnościom nabytym na kursach metodycznych. Kursy zostały sfinansowane z programu Erasmus+.

We wrześniu br. ruszył nasz międzynarodowy projekt CIVIC (Coopération Internationale Vers l'Interdisciplinarité Civique). Poza spotkaniami w grupie "żmichowskich" ambasadorek i ambasadora (!) projektu, w dniach 7-13 października w Rumunii (Suceava) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe koordynatorów połączone ze szkoleniem nt. licznych aspektów wychowania obywatelskiego.

Koordynatorzy z Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Polski (Jelenia Góra i Warszawa) mieli okazję opowiedzieć o swoich uczniach i placówkach, uczestniczyć w wykładach związanych z projektem oraz zaplanować najbliższe spotkania z uczniami (grudzień 2017 - Włochy, kwiecień 2018 - Polska). Nie brakło też okazji, by poznać zabytki i folklor pięknej Bukowiny.

W dniach 5-6 X 2017 roku w Bordeaux odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie "Maths&Languages". Reprezentowałyśmy na tym spotkaniu naszą szkołę.

Pierwszy dzień był poświęcony przygotowaniom do nowego projektu, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem. W kolejnym dniu poznawaliśmy narzędzia, które będą nam potrzebne do realizacji projektu: E-twining, narzędzia do ewaluacji. 

Spotkanie odbywało sie w jezyku angielskim.

Zobacz: program spotkania

 

W czasie wakacji kolejna grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniach językowych i językowo-metodycznych we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Poniżej można zobaczyć sprawozdania z wyjazdów.

 Kurs metodyczny, Nicea, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Bringing British Culture to life", Cambridge, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Educational technology today", Cambridge, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Intensif refrecher course for English teacher", Derry/Londonderry, lipiec 2017

 Kurs językowy, Derry/Londonderry, lipiec 2017

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału międzynarodowym projekcie Maths&Languages finansowanym ze środków programu Erasmus+. 

Zobacz: szczegóły

Podczas konferencji " Kreatywny uczeń-kreatywny nauczyciel" , która odbyła się na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej dnia 5 czerwca 2017 roku nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni prelegenci dzielili się wiedzą zdobytą podczas wielu lat pracy w systemie dwujęzycznym. Konferencja była też bardzo dobra okazją do upowszechnienia wiedzy zdobytej przez naszych nauczycieli podczas projektu "Żmichowska - Szkoła przyszłości" realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. 

Zobacz: program

Już na etapie zapisów zorientowaliśmy się, że przygotowany przez nas program konferencji jest ciekawy i wielu nauczycieli z okolicznych szkół, a nawet innych miast, jest zainteresowanych wybranymi przez nas zagadnieniami.

Ostatecznie w konferencji uczestniczyło ok 60 nauczycieli. Przeprowadzona przez nas ewaluacja zajęć wykazała, że biorący w niej nauczyciele byli bardzo zainteresowani przedstawionymi tematami oraz docenili interaktywny charakter pracy z uczestnikami konferencji. Warto podkreślić również, że uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko zainspirować się wiedzą profesjonalnych prelegentów i nauczyć się od nich bardzo praktycznych, nowych ciekawostek tak aby potem wdrożyć je w swoich szkołach lub przeszkolić swoje rady pedagogiczne.

Najistotniejszą częścią konferencji było dla nas pokazanie zajęć dwujęzycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli Magdalenę Żaboklicką - biologa, Urszulę Ratuszyńską - nauczycielkę historii oraz WOS-u, Macieja Kopcia- nauczyciela chemii oraz Jolantę Otrębską -nauczycielkę matematyki. Nauczyciele Ci byli uczestnikami kursów językowo-metodycznych i podczas przygotowanych i zaprezentowanych  zajęć dwujęzycznych podzielili się z uczestnikami konferencji nową wiedza zdobyta podczas kursów w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. Było to dla nas bardzo istotne, gdyż wiedza zdobyta podczas projektu "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" pozwoliła nam na wprowadzenie w szkole nowocześniejszych metod pracy z uczniami (między innymi zakupiliśmy do pracowni językowej Ozoboty i rozpoczęliśmy wprowadzanie wiedzy językowej za pomocą robotów). Ta innowacja cieszy się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej.

Ważnym punktem konferencji były też wykłady połączone z częścią warsztatową tak uznanych prelegentów jak Irina Grinevska, Jacek Mulczyk czy Luiza Wójtowicz- Waga. Prelekcje te cieszyły się ogromnym uznaniem oraz dały uczestnikom wiele inspiracji do dalszej pracy z uczniami w swoich szkołach.

Biorąc pod uwagę oceny uczestników konferencji oraz świetną organizację całej imprezy, którą zawdzięczamy dwóm organizatorkom Pani Profesor Agacie Górniak oraz Pani Profesor Annie Janaszek, uważamy, że upowszechnianie i dzielenie się naszą  wiedzą w ten sposób było efektywne i przyniosło satysfakcje zarówno prelegentom, jaki i uczestnikom konferencji.

W dniach 15-19 marca 2017 r. brałam udział w wizycie studyjnej dla polskich i holenderskich nauczycieli w Amsterdamie i Rotterdamie. Wizyta była częścią seminarium pt "The Future of Auschwitz and Holocaust Education  in Authentic Memorial Sites". Jego organizatorami było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które jest częścią Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w  Oświęcimiu, oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie. Warunkiem udziału w programie była znajomość języka angielskiego.

 

Tematyka dotyczyła min nowych sposobów edukacji, wykorzystania IT w lekcjach muzealnych i zajęciach w klasie. Podczas sesji poświęconej wymianie doświadczeń dydaktycznych każdy uczestnik opowiadał w jaki sposób przeprowadza lekcje, jakie projekty organizuje, jakie metody stosuje oraz jakie wymiany czy programy realizuje jego szkoła. Opowiedziałam o współpracy naszej szkoły z izraelską szkołą z Holonu. W swoim wystąpieniu opowiedziałam  również o lekcjach poświęconych Warszawie jako miejscu, w którym odbyły się 2 powstania: powstanie w getcie (1943) i powstanie warszawskie (1944). Dzieliłam się pomysłami na ciekawe  lekcje historii w terenie, które są poświęcona obydwu tym wydarzeniom. Podkreślałam jak ważne jest, żeby opowiadać uczniom, o konkretnych osobach i ich indywidualnych losach (obecnie dominująca tendencja w nauczaniu historii).

Zimą 2017 roku kolejne osoby wzięły udział w szkoleniach we Francji i Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze szkoleń.

  Kurs metodyczny, Londyn, styczeń 2017

 Kurs języka francuskiego, Paryż, luty, 2017

 Kurs metodyczny, Londyn, luty, 2017

W dniu 10 XI bieżącego roku naszymi gośćmi byli: p. Julien Dumercq ze stowarzyszenia MathEnJeans (www.mathenjeans.fr) i p. Jérôme Tressens - nauczyciel Lycée Louis Vicat z Souillac (http://vicat.entmip.fr/). Rozmawialiśmy n/t nowego projektu Erasmus+ (tym razem dla uczniów) "Maths&Languages".

Zobacz: szczegóły spotkania

 

W miesiącach VII-IX 2016 kilkunastu naszych nauczycieli brało udział w kursach językowych i językowo-metodycznych. Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze szkoleń.

 Kurs metodyczny "Content and Language Integrated Learning", Cambridge, lipiec 2016

 Kurs metodyczny "Academic Leadership", Cambridge, lipiec 2016

 Kurs języka angielskiego, Cambridge, sierpień 2016

 Kurs języka angielskiego, Oxford, sierpień 2016

 Kurs języka francuskiego, Vichy, sierpień 2016

 Kurs języka francuskiego, Paryż, wrzesień 2016

 

Nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia w czasie wakacji zapraszamy na spotkanie 21 VI. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16 w  sali 113.

Uwaga sukces….tym razem nauczycielski

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Programie Erasmus+ Mobilność Kadry. Nasz projekt pt. Żmichowska-Europejska Szkoła Przyszłości został zaakceptowany i oceniony bardzo wysoko, otrzymaliśmy 95/100 punktów.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2016 i będzie trwał przez dwa lata. Latem 2016 i 2017 kilkunastu nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach językowo-metodycznych w Anglii i Francji. Wyjazdy te umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie różnych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z przedstawicielami zagranicznych szkół będą początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Równorzędnym celem naszego projektu jest również dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z całej Polski. W czasie trwania projektu zamierzmy zorganizować konferencje metodyczne oraz warsztaty dotyczące nauczania w systemie dwujęzycznym oraz nauczania języków obcych. Pragniemy również stworzyć na szkolnej platformie e-learningowej bazę materiałów dydaktycznych dla szkół dwujęzycznych.