Logo

Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości

W latach 2016-2018 w XV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi imienia Narcyzy Żmichowskiej w ramach programu Erasmus+ realizowany był projekt „Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości”. Powstał on z potrzeby doskonalenia zawodowego naszych pracowników oraz chęci zmiany i uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej placówki.

We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy 3-letni międzynarodowy projekt "Maths&Languages". Koordynatorem projektu jest – zajmująca się propagowaniem matematyki wśród uczniów - francuska fundacja Maths.en.Jeans. W projekcie bierze udział 10 szkół z różnych krajów Unii Europejskiej: Francja, Belgia, Polska, Rumunia, Włochy.

Uczniowie prowadzą pracę badawczą pod kierunkiem nauczycieli matematyki i pracowników naukowych wyższych uczelni. Nasza szkoła współpracuje z "bliźniaczą szkołą" z Francji. W biężacym roku szkolnym odbyły się 2 wideokonferencje, nasza szkoła gościła również grupę uczniów i nauczycieli z Francji. Aktualnie przygotowujemy artykuły będące podsumowaniem całorocznej pracy (w języku angielskim).

W bieżącym roku szkolnym odbyły się 2 spotkania nauczycieli: Bordeaux, październik 2017 (przygotowanie pracy) oraz Iasi, czerwiec 2018 (podsumowanie I roku projektu). Spotkania odbywały się w języku angielskim.

Zobacz: dodatkowe informacje.

W latach 2017-2018 uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowym projekcie organizowanym przez fundację Maths.En.Jeans. 

Uczniowie pracowali przez cały rok szkolny pod opieką nauczycieli matematyki i pracownika naukowego UW. Podsumowaniem całorocznej pracy był udział w międzynarodowym kongresie (Dusseldorf, kwiecień 2017 oraz Berlin, marzec 2018).

Na kongresie w Dusseldorfie uczniowie przedstawili prezentacje: DobbleCritères de divisibilité avec la somme des chiffres oraz Jouer au „Mauvais voisin” (w języku francuskim). Na stronie projektu zostały opublikowane 2 artykuły (w języku francuskim).

Na kongresie w Berlinie uczniowie zaprezentowali tematy: "Toutes les pierres sur le côté blanc" (w języku francuskim i angielskim), "Divisibility and last digits" (po angielsku) oraz "Distances sur la Terre" (tym razem po francusku). Aktualnie są przygotowywane artykuły do opublikowania (w języku angielskim).

Zobacz: dodatkowe informacje

16 kwietnie 2018r. odbyło się spotkanie podsumowujące trwający prawie dwa lata projekt „Żmichowska – Europejska Szkoła Przyszłości”. W spotkaniu uczestniczyli nie tylko nauczyciele z XV LO, ale również nasi goście: Valérie Lacombe, Joëlle Sapina, Eric Gaillat – dyrektorzy ze szkół we Francji. Dzięki temu mogliśmy dzielić się doświadczeniami i efektami naszego projektu w międzynarodowym gronie.

Koordynatorki przedstawiły prezentację o projekcie, jego celach, przebiegu i efektach.

Oto fragment prezentacji:

Ambasada Francji, z która od lat współpracujemy, wytypowała naszą szkołę do przyjęcia delegacji Dyrektorów ze szkół francuskich realizujących projekt "Mobilités pour l’amélioration du climat scolaire (MAX)" w ramach programu Erasmus+.

Zobacz: szczegóły projektu

W dniach 16-17 IV gościliśmy Valérie Lacombe, Principale adjointe, Joëlle Sapina, Principale adjointe, Eric Gaillat, Directeur adjoint chargé de SEGPA.

Odbyło się spotkanie kadry kierowniczej i koordynatorów projektów Erasmus+ realizowanych w naszej szkole z delegacją francuską. Wymienialiśmy się doświadczeniami związanymi z realizacją projektów.

Tak Warszawę i naszą szkołę widzieli nasi goscie ...

W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbył się cykl pokazowych lekcji wychowawczych prowadzonych przez panią Justynę Dudkiewicz, uczestniczkę kursu języka angielskiego w Derry/Londonderry. Lekcje zostały zainspirowane pobytem w Irlandii Północnej i historią konfliktów między katolikami i protestantami oraz ich wpływem na przestrzeń miejską Derry i Belfastu.  

Głównymi celami cyklu zajęć były: kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla osób pochodzących z innych grup społecznych, narodowych, wyznaniowych, uświadamianie, czym jest tożsamość i jak się ją kształtuje, wzbudzanie refleksji na temat stereotypowego postrzegania różnych grup i ich przedstawicieli oraz konsekwencji ulegania stereotypom, zapobieganie destrukcyjnym postawom oraz uświadamianie wzajemnych relacji między przestrzenią a stosunkami międzyludzkimi. Punktem wyjścia kolejnych tematów była analiza zdjęć ukazujących symboliczne obiekty miast: muru oddzielającego katolików od protestantów, ścian-murali, które stały się przestrzenią manifestacji poglądów polityczno-religijnych, furtek w tzw. ścianach pokoju w Belfaście oraz Mostu Pokoju w Derry.

Uczestnicy lekcji mieli okazję zastanowić się nad istotą konfliktu oraz różnymi sposobami radzenia sobie z długotrwałym kryzysem w relacjach społecznych i interpersonalnych, dowiedzieli się, czym są emocje zbiorowe i w jaki sposób kształtują one tożsamość jednostki oraz społeczności, uświadomili sobie, z jak poważnymi problemami wewnętrznymi boryka się współczesna Wielka Brytania. Humanistyczne treści lekcji zostały wzbogacone o fragmenty esejów filozoficznych, psychologicznych i antropologicznych, dzięki którym omawiane problemy nabrały uniwersalnego charakteru.

Na lekcje otwarte zostały zaproszone panie Agata Górniak, Anna Janaszek i Ewa Wiśniewska, które wraz z panią Justyną Dudkiewicz zapoznawały się z trudną historią Irlandii Północnej. Podczas obserwowanych lekcji miały okazję zaobserwować, jak można wykorzystać zdobytą podczas wyjazdu wiedzę historyczno-społeczną do kształtowania w uczniach postaw humanistycznych, jednocześnie pogłębiając ich wiedzę o dawnych i współczesnych dziejach krajów anglojęzycznych.

12 lutego 2018 nasze Liceum odwiedził Kader Maikal, nauczyciel języka francuskiego i arabskiego z  Langkaer Gymnasium w Aarhus (Dania). Klasy 2B (grupa zaawansowana) i 3L miały okazję poznać tego bardzo ciekawego człowieka, który opowiadał o nauczaniu języków obcych, edukacji i życiu w szczęśliwej Danii. Jako że Kader pochodzi z Dżibuti, a przez kilka lat mieszkał we Francji jego doświadczenie życiowe i zawodowe jest nierozłącznie związane z wielokulturowością i znajomością licznych języków obcych. Podczas lekcji nie brakło dialogu, dużej dawki pozytywnej energii i humoru.

Spotkanie w Żmichowskiej było dalszym ciągiem kontaktu nawiązanego podczas letniego kursu metodycznego dla nauczycieli języka francuskiego, który odbył się w Nicei w lipcu 2017 roku.

Zimą 2018 roku kolejne osoby wzięły udział w szkoleniach we Francji i Anglii. Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze szkoleń.

 Kurs języka angielskiego, Cambridge, grudzień, 2017

 Kurs języka francuskiego, Paryż, styczeń, 2018

 Kurs języka angielskiego, Brighton, styczeń, 2018

 Kurs języka francuskiego, Vichy, styczeń/luty, 2018

Jednym z zadań projektu było utworzenie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i umieszczenie ich na szkolnej platformie Moodle (nalezy zalogować się jako gość na kursie Erasmus+).

Zobacz: adres platformy

Materiały powstały dzięki umiejętnościom nabytym na kursach metodycznych. Kursy zostały sfinansowane z programu Erasmus+.

We wrześniu br. ruszył nasz międzynarodowy projekt CIVIC (Coopération Internationale Vers l'Interdisciplinarité Civique). Poza spotkaniami w grupie "żmichowskich" ambasadorek i ambasadora (!) projektu, w dniach 7-13 października w Rumunii (Suceava) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe koordynatorów połączone ze szkoleniem nt. licznych aspektów wychowania obywatelskiego.

Koordynatorzy z Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Polski (Jelenia Góra i Warszawa) mieli okazję opowiedzieć o swoich uczniach i placówkach, uczestniczyć w wykładach związanych z projektem oraz zaplanować najbliższe spotkania z uczniami (grudzień 2017 - Włochy, kwiecień 2018 - Polska). Nie brakło też okazji, by poznać zabytki i folklor pięknej Bukowiny.

W dniach 5-6 X 2017 roku w Bordeaux odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie "Maths&Languages". Reprezentowałyśmy na tym spotkaniu naszą szkołę.

Pierwszy dzień był poświęcony przygotowaniom do nowego projektu, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem. W kolejnym dniu poznawaliśmy narzędzia, które będą nam potrzebne do realizacji projektu: E-twining, narzędzia do ewaluacji. 

Spotkanie odbywało sie w jezyku angielskim.

Zobacz: program spotkania

 

W czasie wakacji kolejna grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniach językowych i językowo-metodycznych we Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Poniżej można zobaczyć sprawozdania z wyjazdów.

 Kurs metodyczny, Nicea, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Bringing British Culture to life", Cambridge, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Educational technology today", Cambridge, lipiec 2017

 Kurs metodyczny "Intensif refrecher course for English teacher", Derry/Londonderry, lipiec 2017

 Kurs językowy, Derry/Londonderry, lipiec 2017

Nasza szkoła zakwalifikowała się do udziału międzynarodowym projekcie Maths&Languages finansowanym ze środków programu Erasmus+. 

Zobacz: szczegóły

W roku szkolnym 2016/17 klasy A2 i B2 gimnazjum realizowały projekt interdyscyplinarny "Figury geometryczne". Projekt był realizowany w ramach lekcji matematyki, informatyki i języków obcych (j.francuski i angielski).

Projekt został opisany na platformie Moodle. Zobacz zakładkę Projekty na platformie Moodle.

Podczas konferencji " Kreatywny uczeń-kreatywny nauczyciel" , która odbyła się na terenie XV Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej dnia 5 czerwca 2017 roku nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni prelegenci dzielili się wiedzą zdobytą podczas wielu lat pracy w systemie dwujęzycznym. Konferencja była też bardzo dobra okazją do upowszechnienia wiedzy zdobytej przez naszych nauczycieli podczas projektu "Żmichowska - Szkoła przyszłości" realizowanego w naszej szkole w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. 

Zobacz: program

Już na etapie zapisów zorientowaliśmy się, że przygotowany przez nas program konferencji jest ciekawy i wielu nauczycieli z okolicznych szkół, a nawet innych miast, jest zainteresowanych wybranymi przez nas zagadnieniami.

Ostatecznie w konferencji uczestniczyło ok 60 nauczycieli. Przeprowadzona przez nas ewaluacja zajęć wykazała, że biorący w niej nauczyciele byli bardzo zainteresowani przedstawionymi tematami oraz docenili interaktywny charakter pracy z uczestnikami konferencji. Warto podkreślić również, że uczestnicy konferencji mieli okazję nie tylko zainspirować się wiedzą profesjonalnych prelegentów i nauczyć się od nich bardzo praktycznych, nowych ciekawostek tak aby potem wdrożyć je w swoich szkołach lub przeszkolić swoje rady pedagogiczne.

Najistotniejszą częścią konferencji było dla nas pokazanie zajęć dwujęzycznych prowadzonych przez naszych nauczycieli Magdalenę Żaboklicką - biologa, Urszulę Ratuszyńską - nauczycielkę historii oraz WOS-u, Macieja Kopcia- nauczyciela chemii oraz Jolantę Otrębską -nauczycielkę matematyki. Nauczyciele Ci byli uczestnikami kursów językowo-metodycznych i podczas przygotowanych i zaprezentowanych  zajęć dwujęzycznych podzielili się z uczestnikami konferencji nową wiedza zdobyta podczas kursów w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry. Było to dla nas bardzo istotne, gdyż wiedza zdobyta podczas projektu "Żmichowska - Europejska Szkoła Przyszłości" pozwoliła nam na wprowadzenie w szkole nowocześniejszych metod pracy z uczniami (między innymi zakupiliśmy do pracowni językowej Ozoboty i rozpoczęliśmy wprowadzanie wiedzy językowej za pomocą robotów). Ta innowacja cieszy się dużym uznaniem wśród młodzieży szkolnej.

Ważnym punktem konferencji były też wykłady połączone z częścią warsztatową tak uznanych prelegentów jak Irina Grinevska, Jacek Mulczyk czy Luiza Wójtowicz- Waga. Prelekcje te cieszyły się ogromnym uznaniem oraz dały uczestnikom wiele inspiracji do dalszej pracy z uczniami w swoich szkołach.

Biorąc pod uwagę oceny uczestników konferencji oraz świetną organizację całej imprezy, którą zawdzięczamy dwóm organizatorkom Pani Profesor Agacie Górniak oraz Pani Profesor Annie Janaszek, uważamy, że upowszechnianie i dzielenie się naszą  wiedzą w ten sposób było efektywne i przyniosło satysfakcje zarówno prelegentom, jaki i uczestnikom konferencji.

Nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia podczas wakacji zapraszamy 15 czerwca o godz.15.00 (sala nr 10) na spotkanie przedwyjazdowe oraz na warsztaty "Praktyczne spotkanie z wielokulturowością".

W dniach 15-19 marca 2017 r. brałam udział w wizycie studyjnej dla polskich i holenderskich nauczycieli w Amsterdamie i Rotterdamie. Wizyta była częścią seminarium pt "The Future of Auschwitz and Holocaust Education  in Authentic Memorial Sites". Jego organizatorami było Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, które jest częścią Państwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau w  Oświęcimiu, oraz Dom Anny Frank w Amsterdamie. Warunkiem udziału w programie była znajomość języka angielskiego.

 

Tematyka dotyczyła min nowych sposobów edukacji, wykorzystania IT w lekcjach muzealnych i zajęciach w klasie. Podczas sesji poświęconej wymianie doświadczeń dydaktycznych każdy uczestnik opowiadał w jaki sposób przeprowadza lekcje, jakie projekty organizuje, jakie metody stosuje oraz jakie wymiany czy programy realizuje jego szkoła. Opowiedziałam o współpracy naszej szkoły z izraelską szkołą z Holonu. W swoim wystąpieniu opowiedziałam  również o lekcjach poświęconych Warszawie jako miejscu, w którym odbyły się 2 powstania: powstanie w getcie (1943) i powstanie warszawskie (1944). Dzieliłam się pomysłami na ciekawe  lekcje historii w terenie, które są poświęcona obydwu tym wydarzeniom. Podkreślałam jak ważne jest, żeby opowiadać uczniom, o konkretnych osobach i ich indywidualnych losach (obecnie dominująca tendencja w nauczaniu historii).

Zimą 2017 roku kolejne osoby wzięły udział w szkoleniach we Francji i Wielkiej Brytanii. Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze szkoleń.

  Kurs metodyczny, Londyn, styczeń 2017

 Kurs języka francuskiego, Paryż, luty, 2017

 Kurs metodyczny, Londyn, luty, 2017

W dniu 10 XI bieżącego roku naszymi gośćmi byli: p. Julien Dumercq ze stowarzyszenia MathEnJeans (www.mathenjeans.fr) i p. Jérôme Tressens - nauczyciel Lycée Louis Vicat z Souillac (http://vicat.entmip.fr/). Rozmawialiśmy n/t nowego projektu Erasmus+ (tym razem dla uczniów) "Maths&Languages".

Zobacz: szczegóły spotkania

 

W miesiącach VII-IX 2016 kilkunastu naszych nauczycieli brało udział w kursach językowych i językowo-metodycznych. Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze szkoleń.

 Kurs metodyczny "Content and Language Integrated Learning", Cambridge, lipiec 2016

 Kurs metodyczny "Academic Leadership", Cambridge, lipiec 2016

 Kurs języka angielskiego, Cambridge, sierpień 2016

 Kurs języka angielskiego, Oxford, sierpień 2016

 Kurs języka francuskiego, Vichy, sierpień 2016

 Kurs języka francuskiego, Paryż, wrzesień 2016

 

Nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia w czasie wakacji zapraszamy na spotkanie 21 VI. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16 w  sali 113.

Uwaga sukces….tym razem nauczycielski

Z ogromną satysfakcją informujemy, że nasza szkoła zgłosiła się do udziału w Programie Erasmus+ Mobilność Kadry. Nasz projekt pt. Żmichowska-Europejska Szkoła Przyszłości został zaakceptowany i oceniony bardzo wysoko, otrzymaliśmy 95/100 punktów.

Projekt rozpoczął się 1 czerwca 2016 i będzie trwał przez dwa lata. Latem 2016 i 2017 kilkunastu nauczycieli z naszej szkoły weźmie udział w szkoleniach językowo-metodycznych w Anglii i Francji. Wyjazdy te umożliwiają nauczycielom wzrost praktycznych umiejętności w zakresie wykorzystywania innowacyjnych metod i technik nauczania, poznanie różnych systemów edukacji oraz wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów europejskich. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty z przedstawicielami zagranicznych szkół będą początkiem owocnej współpracy w ramach międzynarodowych projektów edukacyjnych.

Równorzędnym celem naszego projektu jest również dzielenie się naszą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami z całej Polski. W czasie trwania projektu zamierzmy zorganizować konferencje metodyczne oraz warsztaty dotyczące nauczania w systemie dwujęzycznym oraz nauczania języków obcych. Pragniemy również stworzyć na szkolnej platformie e-learningowej bazę materiałów dydaktycznych dla szkół dwujęzycznych.