Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

CIVIC

W dniach 19-26 kwietnia odbyła się kolejna odsłona międzynarodowego projektu CIVIC (Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique) w ramach programu Erasmus+.

Tym razem spotkaliśmy się w Polsce. Najpierw w Jeleniej Górze, gdzie nasze ambasadorki Monika i Dominika z 2L uczestniczyły w zadaniach związanych z poznaniem i respektowaniem wartości obywatelskich w krajach Unii Europejskiej. Prezentacje narodowych konstytucji oraz unijnych tekstów prawnych, udział w débat mouvant oraz wystawa zdjęć obrazujących (nie)przestrzeganie praw zapisanych w dokumentach krajowych i unijnych to tylko część jeleniogórskich aktywności przygotowywanych w grupach projektowych w ciągu ostatnich miesięcy. Pogoda dopisywała, nie też brakło czasu na integrację podczas wycieczek, w tym zwiedzania Karpacza i Wrocławia.

W ramach projektu CIVIC, uczniowie klas pierwszych LO pracowali pod opieką profesora Mojkowskiego nad logo na okładkę Paszportu Obywatela. Logo nawiązuje do hasła Wolność wywodzi się z praw (La liberté dérive des droits).  Podczas odbywającego się obecnie spotkania projektowego we Włoszech, międzynarodowe jury wyłoni zwycięski projekt spośród prac nadesłanych z Francji, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch. Na zdjęciach kilka ciekawych propozycji naszych uczniów oraz nasz projekt-zwycięzca autorstwa Michaliny z klasy 1a. 

26 września odbyło się inauguracyjne spotkanie ambasadorek i ambasadora projektu CIVIC. Grupę tworzą: Ula Karaś, Zuzia Tatar i Zosia Zaborowska z klasy 2B,  Wiktoria Jarosiewicz z 2C oraz Marta Parecka, Łukasz Prądzyński, Monika Sołtys, Hania Stacewicz i Dominika Wasilczuk z klasy 2L. Opowiedzieliśmy sobie o projekcie, głównych celach, programie i zasadach współpracy. Zastanawialiśmy się też wspólnie nad wartościami europejskimi i kompetencjami obywatelskimi - czym są, na czym polega różnica, a także poruszyliśmy temat zaangażowania młodzieży (albo jego braki) w sprawy społeczne, zaczynając od tych nam najbliższych (dotyczących życia szkolnego lub lokalnego).  A suivre.

We wrześniu br. ruszył nasz międzynarodowy projekt CIVIC (Coopération Internationale Vers l'Interdisciplinarité Civique). Poza spotkaniami w grupie "żmichowskich" ambasadorek i ambasadora (!) projektu, w dniach 7-13 października w Rumunii (Suceava) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe koordynatorów połączone ze szkoleniem nt. licznych aspektów wychowania obywatelskiego.

Koordynatorzy z Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Polski (Jelenia Góra i Warszawa) mieli okazję opowiedzieć o swoich uczniach i placówkach, uczestniczyć w wykładach związanych z projektem oraz zaplanować najbliższe spotkania z uczniami (grudzień 2017 - Włochy, kwiecień 2018 - Polska). Nie brakło też okazji, by poznać zabytki i folklor pięknej Bukowiny.

Od 1 września 2017 roku XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym projekcie Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique  (CIVIC) współfinansowanym w ramach programu Erasmus+ .

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży oraz poznanie i promowanie wartości europejskich przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i użyciu nowych technologii. W działaniach projektowych będzie brało udział 10 uczniów-ambasadorów naszego liceum, a za ich pośrednictwem cała społeczność szkoły.

Koordynatorem projektu jest  Liceum Grandmont w Tours, natomiast szkołami partnerskimi są licea  z Suczawy (Rumunia), Modeny i Ascoli Piceno (Włochy), Romans sur Isère (Francja), Felgueiras (Portugalia) oraz z Jeleniej Góry. W programie przewidziane są wymiany uczniowskie oraz międzynarodowa współpraca na platformie eTwinning oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Opiekę nad projektem sprawują nauczycielki języka francuskiego oraz historii i WOS: Magdalena Węgrzecka-Krawczyk, Sylwia Sawicka, Katarzyna Bober i Urszula Ratuszyńska.