Logo
  logo żmichowska. Biblioteka proponuje ... Biblioteka proponuje ...

CIVIC

W piątek 9.11. gościliśmy w murach naszej szkoły pana Krystiana Szczepańskiego, dyrektora IOŚ-PIB, który przedstawił uczniom z klas drugich i trzecich rozszerzającym biologię oraz uczestnikom projektu CIVIC wykład dotyczący zrównoważonych miast i działań ekologicznych w zakresie urbanizacji. Dowiedzieliśmy się, jakie kroki były, są i mają być podejmowane na drodze do zmiany miast w miejsca dostępne, otwarte, a przede wszystkim – przyjazne środowisku. Dziękujemy p. Szczepańskiemu za inspirujące i interesujące spotkanie!

A wiedzę zdobytą na spotkaniu wykorzystują obecnie uczennice klasy 3L na mobilności CIVICa w Portugalii.

W dniach 8-12 października w Romans sur Isère, u stóp masywu Vercors, odbyło się międzynarodowe spotkanie koordynatorów projektu CIVIC w ramach programu Erasmus +
Przedstawiciele 8 szkół podsumowali 1. rok współpracy, zaproponowali wielodyscyplinarne lekcje, które włączą do programu oraz przygotowali kolejne mobilności oraz cykl spotkań w szkołach. Nie zabrakło chwili na zwiedzanie Lycee Professionnel Bouvet w Romans, grę terenową pod czujnym okiem przewodniczek-ambasadorek. Zobaczyliśmy też przepiękny przedalpejski masyw Vercors. Już w listopadzie grupa ambasadorów CIVIC spotka się w portugalskim Felgueiras.

22 kwietnia "jeleniogórska" grupa CIVIC przez Wrocław przyjechała do Warszawy, gdzie nasi uczniowie czekali już na swoich korespondentów. W poniedziałek, po uroczystym powitaniu w szkole przez p. Dyrektor Chrapkowską, młodzież wraz z koordynatorami udała się zwiedzać Sejm i Senat RP. Tego samego dnia poznawaliśmy też instytucje unijne i skomplikowany proces legislacyjny podczas spotkania z p. Pawełek-Mendez z MSZ oraz dzięki prezentacjom przygotowanym przez każdą ze szkół uczestniczących w projekcie.

Kolejny dzień spędziliśmy bardzo pracowicie w szkole, redagując w grupach petycję do Europejskiego Parlamentu Młodzieży w sprawie  wprowadzenia równej płacy minimalnej dla kobiet i mężczyzn we wszystkich krajach UE. Nakręciliśmy również  przedstawienie "De l'orientation à la loi" ilustrujące proces ustanawiania praw w UE. Dzień zwieńczył świetny, profesjonalny koncert Żmichowska śpiewa w Nowym Świecie Muzyki.  

Ostatni projektowy dzień w Warszawie wypełniła wizyta w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, gdzie nasi goście uczestniczyli w warsztach nt. życia w gettcie warszawskim. Spacer śladami getta z p. prof. Urszulą Ratuszyńską był dopełnieniem tej wizyty. Część grupy zdecydowała się jeszcze na obejrzenie panoramy Warszawy z Pałacu Kultury i Nauki.  

Rozdanie certyfikatów i poczęstunek z szarlotką, która oczarowała wszystkich zagranicznych gości zakończyły nasze oficjalne spotkanie w Warszawie. Tego dnia, pożegnaliśmy gości z Jeleniej Góry i Felgueiras. Francuzi (Tours i Romans sur Isère), Włosi (Modena i Ascoli Piceno) oraz Rumuni (Suczawa) opuścili nas w czwartek rano. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do bardzo udanego międzynarodowego spotkania: Pani Dyrektor, p. Bogusławie Woźniak, naszym ambasador(k)om ze Żmichowskiej, uczennicom goszczącym młodzież w domach, rodzicom zaangażowanym w projekt, nauczycielom, którzy zastępowali nas w trakcie przygotowań i mobilności oraz Kasi Filinowicz i Krzysztofowi Jakubowskiemu autorom naszego europejskiego roll-up'u.

W dniach 19-26 kwietnia odbyła się kolejna odsłona międzynarodowego projektu CIVIC (Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique) w ramach programu Erasmus+.

Tym razem spotkaliśmy się w Polsce. Najpierw w Jeleniej Górze, gdzie nasze ambasadorki Monika i Dominika z 2L uczestniczyły w zadaniach związanych z poznaniem i respektowaniem wartości obywatelskich w krajach Unii Europejskiej. Prezentacje narodowych konstytucji oraz unijnych tekstów prawnych, udział w débat mouvant oraz wystawa zdjęć obrazujących (nie)przestrzeganie praw zapisanych w dokumentach krajowych i unijnych to tylko część jeleniogórskich aktywności przygotowywanych w grupach projektowych w ciągu ostatnich miesięcy. Pogoda dopisywała, nie też brakło czasu na integrację podczas wycieczek, w tym zwiedzania Karpacza i Wrocławia.

W ramach projektu CIVIC, uczniowie klas pierwszych LO pracowali pod opieką profesora Mojkowskiego nad logo na okładkę Paszportu Obywatela. Logo nawiązuje do hasła Wolność wywodzi się z praw (La liberté dérive des droits).  Podczas odbywającego się obecnie spotkania projektowego we Włoszech, międzynarodowe jury wyłoni zwycięski projekt spośród prac nadesłanych z Francji, Polski, Portugalii, Rumunii i Włoch. Na zdjęciach kilka ciekawych propozycji naszych uczniów oraz nasz projekt-zwycięzca autorstwa Michaliny z klasy 1a. 

26 września odbyło się inauguracyjne spotkanie ambasadorek i ambasadora projektu CIVIC. Grupę tworzą: Ula Karaś, Zuzia Tatar i Zosia Zaborowska z klasy 2B,  Wiktoria Jarosiewicz z 2C oraz Marta Parecka, Łukasz Prądzyński, Monika Sołtys, Hania Stacewicz i Dominika Wasilczuk z klasy 2L. Opowiedzieliśmy sobie o projekcie, głównych celach, programie i zasadach współpracy. Zastanawialiśmy się też wspólnie nad wartościami europejskimi i kompetencjami obywatelskimi - czym są, na czym polega różnica, a także poruszyliśmy temat zaangażowania młodzieży (albo jego braki) w sprawy społeczne, zaczynając od tych nam najbliższych (dotyczących życia szkolnego lub lokalnego).  A suivre.

We wrześniu br. ruszył nasz międzynarodowy projekt CIVIC (Coopération Internationale Vers l'Interdisciplinarité Civique). Poza spotkaniami w grupie "żmichowskich" ambasadorek i ambasadora (!) projektu, w dniach 7-13 października w Rumunii (Suceava) odbyło się pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe koordynatorów połączone ze szkoleniem nt. licznych aspektów wychowania obywatelskiego.

Koordynatorzy z Francji, Portugalii, Włoch, Rumunii i Polski (Jelenia Góra i Warszawa) mieli okazję opowiedzieć o swoich uczniach i placówkach, uczestniczyć w wykładach związanych z projektem oraz zaplanować najbliższe spotkania z uczniami (grudzień 2017 - Włochy, kwiecień 2018 - Polska). Nie brakło też okazji, by poznać zabytki i folklor pięknej Bukowiny.

Od 1 września 2017 roku XV Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej uczestniczy w dwuletnim międzynarodowym projekcie Coopération Innovatrice Vers l’Interdisciplinarité Civique  (CIVIC) współfinansowanym w ramach programu Erasmus+ .

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży oraz poznanie i promowanie wartości europejskich przy jednoczesnym doskonaleniu umiejętności językowych i użyciu nowych technologii. W działaniach projektowych będzie brało udział 10 uczniów-ambasadorów naszego liceum, a za ich pośrednictwem cała społeczność szkoły.

Koordynatorem projektu jest  Liceum Grandmont w Tours, natomiast szkołami partnerskimi są licea  z Suczawy (Rumunia), Modeny i Ascoli Piceno (Włochy), Romans sur Isère (Francja), Felgueiras (Portugalia) oraz z Jeleniej Góry. W programie przewidziane są wymiany uczniowskie oraz międzynarodowa współpraca na platformie eTwinning oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Opiekę nad projektem sprawują nauczycielki języka francuskiego oraz historii i WOS: Magdalena Węgrzecka-Krawczyk, Sylwia Sawicka, Katarzyna Bober i Urszula Ratuszyńska.