Kontakt

Redakcja

Archiwum

Strona Główna

Adres e-mail: zmichoredakcja@gmail.com
Facebook: fb.com/zmichomagazyn
Dodatkowych informacji w szkole udzielą wam redaktor naczelny Mateusz Godlewski i opiekun Magazynu dr Zuzanna Wasilewska - Lipke