• Angielski w Żmichowskiej

     • Lekcje wychowawcze dot. Irlandii

     • W drugim półroczu roku szkolnego 2017/2018 odbył się cykl pokazowych lekcji wychowawczych prowadzonych przez panią Justynę Dudkiewicz, uczestniczkę kursu języka angielskiego w Derry/Londonderry. Lekcje zostały zainspirowane pobytem w Irlandii Północnej i historią konfliktów między katolikami i protestantami oraz ich wpływem na przestrzeń miejską Derry i Belfastu.  

      Głównymi celami cyklu zajęć były: kształtowanie postaw otwartości, tolerancji i szacunku dla osób pochodzących z innych grup społecznych, narodowych, wyznaniowych, uświadamianie, czym jest tożsamość i jak się ją kształtuje, wzbudzanie refleksji na temat stereotypowego postrzegania różnych grup i ich przedstawicieli oraz konsekwencji ulegania stereotypom, zapobieganie destrukcyjnym postawom oraz uświadamianie wzajemnych relacji między przestrzenią a stosunkami międzyludzkimi. Punktem wyjścia kolejnych tematów była analiza zdjęć ukazujących symboliczne obiekty miast: muru oddzielającego katolików od protestantów, ścian-murali, które stały się przestrzenią manifestacji poglądów polityczno-religijnych, furtek w tzw. ścianach pokoju w Belfaście oraz Mostu Pokoju w Derry.

       

      Uczestnicy lekcji mieli okazję zastanowić się nad istotą konfliktu oraz różnymi sposobami radzenia sobie z długotrwałym kryzysem w relacjach społecznych i interpersonalnych, dowiedzieli się, czym są emocje zbiorowe i w jaki sposób kształtują one tożsamość jednostki oraz społeczności, uświadomili sobie, z jak poważnymi problemami wewnętrznymi boryka się współczesna Wielka Brytania. Humanistyczne treści lekcji zostały wzbogacone o fragmenty esejów filozoficznych, psychologicznych i antropologicznych, dzięki którym omawiane problemy nabrały uniwersalnego charakteru.

      Na lekcje otwarte zostały zaproszone panie Agata Górniak, Anna Janaszek i Ewa Wiśniewska, które wraz z panią Justyną Dudkiewicz zapoznawały się z trudną historią Irlandii Północnej. Podczas obserwowanych lekcji miały okazję zaobserwować, jak można wykorzystać zdobytą podczas wyjazdu wiedzę historyczno-społeczną do kształtowania w uczniach postaw humanistycznych, jednocześnie pogłębiając ich wiedzę o dawnych i współczesnych dziejach krajów anglojęzycznych.